آب

ز چاهی که از آن خوری آب پاک

نشاید که در آن نهی سنگ و خاک

/ 2 نظر / 57 بازدید
فرزانه

سلام احتمال دارد سنگ و خاک را برای فیلتر کردن آب می گذارند[گاوچران] شاید هم اصلاً نمی دانند آب از چاه است [ابله]

ميله بدون پرچم

[لبخند]