آچار فرانسه

دوست جعبه ابزار پنداری
بدترین احساسی که به آدم دست می‌دهد و بدترین شبیه سازی که درباره خود می توان تصور داشت این است که ما را به مثابه جعبه ابزار بپندارند، جعبه ابزاری که در گوشه انبار جا خوش کرده و هر وقت به آن احتیاج باشد به سراغش می‌رویم و از ابزار داخلش استفاده می‌کنیم و گرنه سال تا سال با آن کاری نداریم.
وقوع این حس وقتی است که  آشنایی بعد مدت‌ها سراغ‌مان را می‌گیرد و کاری دارد و جالب آنکه دفعه قبل هم که به مدت‌ها پیش بر می‌گردد باز برای رفع گرفتاری یاد شما افتاده بوده، آنجاست که خود را در بهترین حالت شبیه آچار فرانسه (یکی از ابزار داخل جعبه ابزار) احساس می کنید...
خلاصه این که نکنید! شاید رفقا شباهت هایی با آچار فرانسه یا جعبه ابزار داشته باشند باشند اما تفاوت‌هایی هم دارند، یکی از تفاوت‌ها این است که دل دارند و یکی دیگر اینکه پا دارند. بله پا دارند و می‌روند...
/ 0 نظر / 32 بازدید