دلایل قوی باید و معنوی

من بطور کامل با هر نوع لمپنیزم مخالفم، چه از نوع شعبان جعفری باشد، چه پری بلنده، چه مداح هفت‌تیر‌کش باشد، چه سیاستمدار کت پوش  یا عمامه به سر و چه آخوند بد دهن و پر مدعا. و این بار هم یک استاد جامعه شناسی که نمی‌تواند خود را کنترل کند و با فحاشی و عصبانیت تمام حرف‌های درست و تحلیل‌های خوب خود را نابود می‌کند. آیا با عربده کشی می‌شود یک حرکت اجتماعی را تفسیر کرد.
حداقل در یک قرن اخیر لمپنیزم یکی از مهمترین موانع توسعه ایران بوده و متاسفانه هست و امیدوارم در آینده نباشد.
 
/ 0 نظر / 37 بازدید