؟؟؟؟!!!!!

اينجا چرا اينقدر تغيير كرده؟

براي اين تغييرات و حذف يه سري تنظيمات و مطالب ( پست هاي سال 95 نيستند) نبايد از من اجازه گرفته مي شد؟!

واقعا كه

/ 0 نظر / 269 بازدید